آلاچیق با ورق دکرا در ضلع های متفاوت و مدرن

چاپ

آلاچیق با ورق دکرا در ضلع های متفاوت و مدرن

اجرای آلاچیق با ورق دکرا در ضلع های متفاوت و مدرن با استفاده از پالونی مخصوص دکرا

در زمینه ی اجرای انواع آلاچیق سلیقه های متفاوتی وجود دارد و این امر باعث شده تا آلاچیق با طرح ها و همچنین ضلعهای متفاوتی ساخت و اجرا شود.مهم ترین بخش آلاچیق مکان نصب و فضای پوششی ان میباشد.آلاچیق در واقع خارج از ویلا و در محیطی باز و یا حتی در کنار استخر هم میتواند نصب و مورد استفاده قرار گیرد لذا هدف اصلی از نصب آلاچیق در محیط بیرون از ویلا چشم انداز و لذت بردن از فضایی باز در اطراف باغ ویلا میباشد و چون آلاچیق در ارتفاع معمولی و نسبتا" کوتاه نصب میشود ،زیبایی متریال سقف و همچنین کیفیت نصب به مراتبحتی حساس تر از سقف ویلایی میباشد که در ارتفاع بالایی نصب میگردد و دید آنچنانی ندارد